Диагностични пакети

Диагностични пакети

Разработените диагностични пакети са предназначени да Ви осигурят необходимата лабораторна диагностика в нейния оптимален размер и според конкретната необходимост.

Макс

цена за всички изследваниян 90 лева

62 лева

спестявате 28 лева

 • ППК – 8 показателя
 • ДКК – мануално
 • СУЕ (РУЕ)
 • Глюкоза
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Урея
 • Кератинин
 • Билирубин – обш и директ.
 • Пикочна киселина
 • CRP
 • Чернодробни ензими
  • GGTR
  • АСАТ
  • АЛАТ
 • Холестерол профил
  • холестерол общ
  • триглицериди
  • холестерол HDL+LDL
 • Алкална фосфатаза
 • K
 • NA
 • Урина (Общо химическо изследване и седимент PH + глюкоза + уробилиноген + билирубин + кетони + белтък + седимент)
 • Фибриноген
 • Креатинин киназа
 • Алфа амилаза

Стандарт

цена за всички изследваниян 51 лева

34 лева

спестявате 17 лева

 • ППК – 8 показателя
 • СУЕ (РУЕ)
 • Глюкоза
 • Общ белтък
 • Кератинин
 • Пикочна киселина
 • Холестерол общ
 • Триглицериди
 • АЛАГ
 • АСАТ
 • GGTP
 • CRP
 • Алкална фосфатаза
 • Урина (Общо химическо изследване и седимент PH + глюкоза + уробилиноген + билирубин + кетони + белтък + седимент)

Диабет

цена за всички изследваниян 39 лева

30 лева

спестявате 9 лева

 • Кръвнозахарен профил
 • HBA1C
 • Холестерол общ
 • Триглицериди
 • Креатинин
 • Микроалбуминурия

Щитовидна жлеза

цена за всички изследваниян 39 лева

31 лева

спестявате 8 лева

 • TSH
 • FTH
 • TPO

Аборт

цена за всички изследваниян 25 лева

19 лева

спестявате 6 лева

 • ПКК – 8 показателя
 • СУЕ
 • Глюкоза
 • Урея
 • WASS
 • INR
 • Протромбиново време
 • Урина (Общо химическо изследване и седимент PH + глюкоза + уробилиноген + билирубин + кетони + белтък + седимент)

Скрийнинг вторична остеопороза

цена за всички изследваниян 28 лева

22 лева

спестявате 6 лева

 • ПКК – 8 показателя
 • СУЕ
 • Ca
 • Фосфор
 • Ca в урината
 • Алкална фосфатаза
 • Креатинин

Общовъзпалителни

цена за всички изследваниян 25 лева

19 лева

спестявате 6 лева

 • ДКК
 • ПКК – 8 показателя
 • СУЕ
 • Фибриноген
 • CRP

Чернодробна функция

цена за всички изследваниян 30 лева

24 лева

спестявате 6 лева

 • ПКК – 8 показателя
 • СУЕ
 • Триглицериди
 • Билирубин общ и директен
 • АЛАТ
 • АСАТ
 • GGTP
 • Алкална фосфатаза

Подагра

цена за всички изследваниян 15 лева

12 лева

спестявате 3 лева

 • Креатинин
 • CRP
 • СУЕ
 • Пикочна киселина

Бъбречна функция

цена за всички изследваниян 25 лева

19 лева

спестявате 6 лева

 • ПКК – 8 показателя
 • СУЕ
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Креатинин
 • Урея
 • Урина (Общо химическо изследване и седимент PH + глюкоза + уробилиноген + билирубин + кетони + белтък + седимент)

Предоперативен минимум

цена за всички изследваниян 61 лева

45 лева

спестявате 16 лева

 • ПКК – 8 показателя
 • СУЕ
 • Глюкоза
 • Общ белтък
 • Кр. урея
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • Протромбинов индекс
 • INR
 • Време на кървене
 • Време на съсирване
 • Кръвна група, RH фактор
 • Креатинин
 • K
 • NA
 • АРТТ
 • Урина (Общо химическо изследване и седимент PH + глюкоза + уробилиноген + билирубин + кетони + белтък + седимент)

Кардио

цена за всички изследваниян 24 лева

17 лева

спестявате 7 лева

 • Общ холестерол
 • Кръвна захар
 • Триглицериди
 • HDL – холестерол
 • LDL – холестерол
 • ПКК – 6 показателя
 • СУЕ

Липиден профил

цена за всички изследваниян 14 лева

8 лева

спестявате 6 лева

 • Общ холестерол
 • Триглицериди
 • HDL
 • LDL