Специалисти

Специалности Специалисти
кл.алергология и педиатрия Женя Петрова Хараланова
акушерство и гинекология Светозар Байчев Петров
вътрешни болести и eхографски кабинет Недко Колев Велков – ВБ и ехографии
Калоян Недков Велков – ехография на щитовидна жлеза
гастроентерология Мариана Великова Карагеоргиева
кожни и венерически болести Стефанка Георгиева Василева
ендокринология и болести на обмяната Дарина Жекова Василева
кардиология Лоида Седефова Радева-Казанджиева
Росица Тодорова Петрова (Матева)
клинична лаборатория Свилен Димитров Стоянов
нервни болести Николай Александров Бекяров
Георги Колев Момчев
неврохирургия Руслан Киров Николов
нефрология Галина Димитрова Стоянова
ортопедия и травматология Красимир Йорданов Великов
УНГБ Венета Несторова Дечева
Искрен Георгиев Димитров
очни болести Илияна Стефанова Ананиева
Юлия Здравкова Ангелова
медицинска паразитология Договор с външен изпълнител
образна диагностика Зинаида Михайлова Велкова
ревматология Даниела Славова Камбурова
физикална и рехабилитационна медицина Вярка Димитрова Ставрева
хемотрансфузиология Юлияна Божанова Димитрова-Жекова
хирургия Свилен Петров Чаушев
миколог Румяна Димитрова Петрова
урология Веселин Любомиров Стамболийски